GNIST – Sarpsborg en av fem kommuner!

Hvordan kan man utnytte styrkene i Østre bydel til å sikre bærekraftig og inkluderende steds- og næringsutvikling?

Sarpsborg kommune har jobbet med å løfte Østre bydel siden 70-tallet, og til tross for arbeidsgrupper, konsulenter, rapporter og planer lykkes de ikke. Bydelen sitter på fantastiske kvaliteter- kulturhistorisk identitet, kulturelt mangfold og flere kulturinstitusjoner. 

 

Sarpsborg kommune har også fått statlige midler til en områdesatsning i østre bydel og Gnist-prosessen vil sees i sammenheng med områdesatsningen.

 

Leder for områdesatsningen Guro Elise Berg er henrykt over å bli valt ut som en av fem kommuner.

“Nå får vi et team av kreative folk- også kalt innovasjonsaktører- som skal jobbe med oss et helt år. Sammen skal vi se på hvordan vi kan bruke styrkene i Østre bydel knyttet til kultur for å skape en bærekraftig steds-og næringsutvikling”

 
DOGA sier dette om valget av Sarpsborg:
«Sarpsborg kommune har med sin satsning på Østre bydel vist at de evner å tenke nytt om sin rolle som beslutningstaker og lokal myndighet. De klarer å engasjere lokale og innovative samarbeidspartnere i sine prosesser og det tyder godt for arbeidet i Gnist der dette er en forutsetning for å lykkes. Fokuset på sosial bærekraft, inkludering og bruk av eksisterende ressurser trekkes fram av juryen som svært positivt og bruk av kultur og det kulturelle mangfoldet som drivere for å redusere levekårsutfordringer blir spennende å følge. Sarpsborgs utfordringer er komplekse, og løsninger på disse kan ha stor overføringsverdi til andre norske byer.»
 

ANDRE POSTER:

Bedriftskonsulent – Carine Helgesen

Carine Helgesen, damen bak selskapet “Bedriftskonsulent – Carine Helgesen,” har brakt med seg sin omfattende erfaring og ekspertise til Sarpsborg Innovasjon (SPIN), og tilfører et frisk perspektiv til coworkingen og felleskapet.

Les mer...

Elstad Content

Hvem er Christine bak Elstad Content? Jeg har alltid vært en kreativ sjel. Da andre begynte å studere, pakket jeg med meg to kofferter og flyttet til utlandet; først til Malaga,

Les mer...

Itera

Viktigheten av å ha lokal tilstedeværelse og synlighet flere steder i Østfold Itera et selskap som hjelper andre med å høste verdi fra dataene sine Itera har valgt å engasjere

Les mer...
Trygve Sørli har testet SPIN i fire uker. En Sarpsborg Startup!

Benson – Trygve Sørli

Book en omvisning og test ut SPIN i 4 uker for 399kr Bakgrunnen for Benson satsningen Trygve Sørli har jobbet som grafiker, art director og designer på alt fra t

Les mer...

Etablerertjenesten Søndre Viken

Bli kjent med Sirius Act og Etablerertjenesten Søndre Viken Medlem og samlokalisert med SPIN Uno Dahl Henriksen (til høyre i bildet) sitter klar for å ta imot alle med en

Les mer...