COWORKING

Et sted å samhandle med andre. Utvikle sin forretningsidé i et kompetent og spennende miljø der de får diskutert med andre.​

RÅDGIVNING

Inkubatortjenester og faglig påfyll. De som starter bedrift trenger hjelp til forretnings-utvikling tilpasset deres forretningscase.​

KAPITAL

For investorer som er villig til å satse vil et gründer-miljø være det naturlige stedet å se etter investerings-prosjekter.​

NETTVERK

Gjennom deltakelse i klynger og andre nettverk kan både start-ups og etablerte selskaper finne interessante samarbeidspartnere.​

SYNLIGHET

Coworking’en/ inkubatoren vil i seg selv være et fyrtårn som gir gründerne og kommunen en identitet og synlighet ovenfor omverdenen.​

PARTNERE